Carburateur

Algemeen kun je stellen dat ook de carburateur een belangrijke rol speelt in de hele setup. Wijzelf rijden met een Mikuni en een Bing carburateur. De Mikuni is een ervaringserfenis uit het verleden. Deze carburateurs zijn lekker gemakkelijk af te stellen en daar hebben we veel ervaring mee uit ons verleden.

 

De Bing carburateur (1/19/14A) is een erfenis van onze donor Puch. Het is een zogenaamd SLH type wat onder andere veel op de duitse Zundapps werd gebruikt. Deze serie wijkt af van de bekende 12 mm en 15 mm varianten die we veelal op de standaard Puch Maxi's zien. Het verschil zit met name in de stationair regeling die op dezelfde manier werkt als de bekende Mikuni's, Keihin's en Dell Ortho's.

 

 

Al met al een fijne carburateur met een lekker grote vlotterkamer die onder alle omstandigheden voorzien is van voldoende brandstofniveau. Door de luchtregelschroef ook gemakkelijk af te stellen.

Basissetup voor een minibike (er vanuitgaande dat er een zogenaamd powerfilter gemonteerd is):

 

 

De hoofdsproeier dient experimenteel gekozen te worden. Veelal geeft de kleur van de bougie een aardige indicatie hoe het mengsel is.

 

 

Wel dient de bougie de juiste warmtegraad te hebben om dit resultaat juist te kunnen beoordelen. Bij een snelle setup zal dit bijvoorbeeld een NGK B9HS kunnen zijn. Het getal 9 zegt iets over de snelheid waarmee de warmte van de elektrode afgevoerd wordt. Hoe hoger het getal, hoe sneller de warmteafvoer.

 

Voor de 12 mm en 15 mm Bing carburateur geldt dezelfde basispositie voor de gasnaald, echter volgende basis sproeiers worden aangeraden:

 

 

Hulpsproeiers en luchtschroeven komen bij deze types carburateur niet aan de orde. Let we op er uitgegaan wordt van een ruim bemeten powerfilter. Uiteindelijke sproeiermaat hangt ook nog een beetje samen met het type uitlaat, maar met bovengenoemde basis setup zit je er niet ver naast.