16102010079.jpg 160420102800829.jpg DSC02445.jpg 2012-08-29-22-31-04.jpg 16102010080.jpg

Disclaimer

Algemeen

De informatie en adviezen op deze website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. www.zelfbouwbikes.nl kan echter niet instaan voor de juistheid van alle gegevens en de kwaliteit ervan en aanvaard geen aansprakelijkheid voor de negatieve gevolgen voortkomend uit deze info.

 

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruiken van deze info, het opvolgen van tips en enige andere beslissingen die zij nemen naar aanleiding van informatie op deze site.

 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade en of andere negatieve consequenties die ontstaan door gebruikmaking van informatie op deze site.

Copyright

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.zelfbouwbikes.nl.

 

Bij twijfel of voor verdere info/opmerkingen kunt u zich wenden tot de beheerders via het contactformulier op de voorpagina.

Contact

Voor alle vragen met betrekking tot minibikes, Puch Maxi en andere leuketweetakten kunt u contact met ons opnemen. Op de voorpagina staat een contact formulier. Wij zullen u zo spoedig mogelijk een berichtje terugsturen.